02126642001

پروفیل

گالوانیزه

f47

با توجه به نوع كاربرد اين محصول كه بيشتر درسقفهاي كاذب مورد استفاده قرار مي گرد و همچنین کثرت اجراي سقف كاذب در محيط هاي مختلف، پروفيل (F47) یکی از پر مصرف ترین پروفیل های ساخت و ساز خشک  (dry wall system)  به حساب مي آيد.محصول فوق به دليل قرارگیري پانل و همچنین جایگذاری كليپس از لحاظ كيفي بسيار حائز اهميت است. با توجه به حساسيت بالاي اين سازه، متخصصین ما نگاه ويژه اي به محصول داشته و با فراهم آوردن تست هاي كنترلي، توانسته ایم محصولات خود را با بالاترين كيفيت به بازارعرضه نماییم.

 uH36

از دسته پروفيل هاي رانر ميباشد و با توجه به ناكهاي استقامتي، در برخي از آويز ها نيز از آن استفاده مي گردد . به طور كلي در اکثر پروژه هاي اجرايي نقش مكمل را ايفا ميكند . دانا سازه فضاي انتخاب را باز گذاشته و اين سازه را با دو ضخامت 0/5mm و 0/6mm توليد و عرضه مينمايد.

  l25

اين محصول با توجه به نوع ساختار، توليد بسيار حساسي داشته و از آنجائيکه (L25) مختصات ديگر پروفيل ها را در سقف كاذب تعیین مي نمايد، كنترل كيفيت اين محصول در خط توليد به صورت اتوماتيك و توسط قرارگیري سنسورهاي خاص انجام مي پذيرد. در مرحله بعد پروفيل ها توسط ماشین، شمارش شده و درپك هاي 20 شاخه اي به قسمت بسته بندي هدايت و براي بارگیري آماده ميشوند.

  OMEGA

در زيرسازي هاي سقف و ديوار كاذب، بسيار كاربردي ميباشد. نوع طراحي اين سازه ، خاص شركت دانا سازه بوده و در طراحي آن همه جوانب فني كاماً رعايت گرديده. به لحاظ ساختاري، آجهاي سوزني روي سطح آن و لبه برگردان، استقامت كافي را براي اجراي يك سقف و يا يك ديوار مطمن را به مجري ميدهد.

  CD60

اين پروفيل مقطعي تقريباً جديد در حوزه سقف كاذب است كه همانند پروفيل F47 داراي بستها و آويزهاي مخصوص خود ميباشد ، با توجه به نوع قرارگیري محصول در سقف كاذب قسمت داخل آن بايد اندازه خاص و دقيقي داشته باشد و همچنن لبه برگشتي داراي يك شعاع مشخص باشد تا بستها و آويزهاي مربوطه، به بهترين شكل ممكن قرار گيرند.

  lsf

دیوارهای غیر باربر سبک پیش ساخته  (LSF)  قابلیت کاربرد در اغلب سیستمهای ساختمانی با محدودیت طبقه را داراست. این صفحات دیواری از اجزایی به نام اِستاد (وادار) و تراک (تیرچه) ساخته شده است و ساختار اصلی دیوارها از ترکیب نیم رخ های فولادی گالوانیزه سرد نورد شده، برپا می شود. این سیستم همچنین قابلیت بالایی برای نصب عایق حرارتی را داراست.

گالوانیزه رنگی

  f47

با توجه به نوع كاربرد اين محصول كه بيشتر درسقفهاي كاذب مورد استفاده قرار مي گرد و همچنین کثرت اجراي سقف كاذب در محيط هاي مختلف، پروفيل (F47) یکی از پر مصرف ترین پروفیل های ساخت و ساز خشک  (dry wall system)  به حساب مي آيد.محصول فوق به دليل قرارگیري پانل و همچنین جایگذاری كليپس از لحاظ كيفي بسيار حائز اهميت است. با توجه به حساسيت بالاي اين سازه، متخصصین ما نگاه ويژه اي به محصول داشته و با فراهم آوردن تست هاي كنترلي، توانسته ایم محصولات خود را با بالاترين كيفيت به بازارعرضه نماییم.

  uH36

از دسته پروفيل هاي رانر ميباشد و با توجه به ناكهاي استقامتي، در برخي از آويز ها نيز از آن استفاده مي گردد . به طور كلي در اكر پروژه هاي اجرايي نقش مكمل را ايفا ميكند . دانا سازه فضاي انتخاب را باز گذاشته و اين سازه را با دو ضخامت 0/5mm و 0/6mm توليد و عرضه مينمايد.

  l25

اين محصول با توجه به نوع ساختار، توليد بسيار حساسي داشته و از آنجائيکه (L25) مختصات ديگر پروفيل ها را در سقف كاذب تعين مي نمايد، كنترل كيفيت اين محصول در خط توليد به صورت اتوماتيك و توسط قرارگیري سنسورهاي خاص انجام مي پذيرد. در مرحله بعد پروفيل ها توسط ماشین، شمارش شده و درپك هاي 20 شاخه اي به قسمت بسته بندي هدايت و براي بارگیري آماده ميشوند.