02126642001

سازه های دیوار پوش

U50

پروفيل هاي رانر مكمل پروفيل هاي استاد بوده و داراي سه مدل (U50,U70,U100) مي باشند كه بسته به ضخامت ديوار و طراحي مجري طرح، يك نوع از اين سازه ها در ديوار استفاده مي گردد. نوع كاربرد رانرها بیشتر به صورت افقي ميباشد كه پروفيل هاي (C CHANNEL) درون آنها بصورت عمود قرار ميگيرند. دانا سازه براي استحكام بیشتر اين مجموعه پروفيل ها، ناکهایی را بر روي بال اين سازه طراحي و اجرا کرده است.

 u70

پروفيل هاي رانر مكمل پروفيل هاي استاد بوده و داراي سه مدل (U50,U70,U100) مي باشند كه بسته به ضخامت ديوار و طراحي مجري طرح، يك نوع از اين سازه ها در ديوار استفاده مي گردد. نوع كاربرد رانرها بیشتر به صورت افقي ميباشد كه پروفيل هاي (C CHANNEL) درون آنها بصورت عمود قرار ميگيرند. دانا سازه براي استحكام بیشتر اين مجموعه پروفيل ها، ناکهایی را بر روي بال اين سازه طراحي و اجرا کرده است..

  U100

پروفيل هاي رانر مكمل پروفيل هاي استاد بوده و داراي سه مدل (U50,U70,U100) مي باشند كه بسته به ضخامت ديوار و طراحي مجري طرح، يك نوع از اين سازه ها در ديوار استفاده مي گردد. نوع كاربرد رانرها بیشتر به صورت افقي ميباشد كه پروفيل هاي (C CHANNEL) درون آنها بصورت عمود قرار ميگيرند. دانا سازه براي استحكام بیشتر اين مجموعه پروفيل ها، ناکهایی را بر روي بال اين سازه طراحي و اجرا کرده است..

  C50

اين محصول دانا سازه  شامل سه بخش مجزا به ضخامت 0/6mm ميباشد و با توجه به نوع ديوار طراحي شده توسط مجري طرح از یکی از سه گزينه C50 ،C70 و C100 استفاده خواهد شد. چون در داخل ديوارها، مجموعه اي از تاسيسات و برخي از ملزومات ساختمان عبور ميكند، بر روي پروفيل ها گذرگاه هايي به شكل H بصورت پيش فرض تعبيه شده كه نرم افزارماشین مربوطه امكان تغيیر مختصات آن را به اپراتور مي دهد دانا سازه اين بستر را براي مشتریان خود فراهم كرده تا مختصات پانچ H و طول پروفيل را به صورت دلخواه تعين نمايند.

  C70

اين محصول دانا سازه شامل سه بخش مجزا به ضخامت 0/6mm ميباشد و با توجه به نوع ديوار طراحي شده توسط مجري طرح از یکی  از سه گزينه C50 ،C70 و C100 استفاده خواهد شد. چون در داخل ديوارها، مجموعه اي از تاسيسات و برخي از ملزومات ساختمان عبور ميكند، بر روي پروفيل ها گذر گاه هايي به شكل H بصورت پيش فرض تعبيه شده كه نرم افزارماشین مربوطه امكان تغییر مختصات آن را به اپراتور مي دهد دانا سازه اين بستر را براي مشتریان خود فراهم كرده تا مختصات پانچ H و طول پروفيل را به صورت دلخواه تعیین نمايند.

  C100

اين محصول راگا پروفيل شامل سه بخش مجزا به ضخامت 0/6mm ميباشد و با توجه به نوع ديوار طراحي شده توسط مجري طرح از يي از سه گزينه C50 ،C70 و C100 استفاده خواهد شد. چون در داخل ديوارها، مجموعه اي از تاسيسات و برخي از ملزومات ساختمان عبور ميكند، بر روي پروفيل ها گذر گاه هايي به شكل H بصورت پيش فرض تعبيه شده كه نرم افزارماشین مربوطه امكان تغير مختصات آن را به اپراتور مي دهد دانا سازه اين بستر  را براي مشتریان خود فراهم كرده تا مختصات پانچ H و طول پروفيل را به صورت دلخواه تعين نمايند.

پانل

rg-mr-fr  پانل

واردات انواع پانل سیمانی با کیفیت بالا و مطابق استاداردهای بین المللی در ابعاد و ضخامت متنوع . این نوع پانل بدلیل خصوصیات و ویژگی های خاص از جمله ضربه پذیری بالا و مقاومت در برابر آب و رنگ پذیری خوب کاربرد بسیاری در صنعت ساختمانی و بخصوص صنعت ساخت و ساز خشک (dry wall)  و (lsf) و نما سازی ساختمان را دارد . پانلها در ابعاد 1200 * 2400 و در ضخامتهای 6- 8- 10 - 12 - 18 میلیمتر و بیشتر قابل ارائه میباشند.